Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 2018-05-28

Den 25 maj 2018 börjar nya regler om skydd för personuppgifter att gälla i och med att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft. Vi vill därför informera dig om hur vi på Värmlands parkettslipningsservice hanterar uppgifter om dig i enlighet med den nya lagstiftningen.

För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som besöker vår webbplats.  Sättet Värmlands parkettslipningsservice behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vem är ansvarig?

Värmlands parkettslipningsservice är ansvarig för den behandlingen av uppgifter som sker inom ramen för våra tjänster.

Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna

  • Kommunicera om produkter och tjänster
  • ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster, webbplatser och appar. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
  • leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR.

Vad har ni för berättigat intresse att behandla uppgifter om mig?

Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de produkter du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.
När du har sökt kontakt med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka svar och information om din fråga. Vi använder oss av personliga brev och e-post. Vi använder också uppgifterna för bokföring.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter som namn, postadress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, IP-adress. Vi samlar också in information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker.

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis:

  • vid köptillfället, t ex via webbsidan eller telefon
  • om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier

På vår webbplats samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp analysverktyg.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, sparas, bearbetas, samkörs, analyseras och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för leverans, marknadsföring och utveckling av våra tjänster.

Värmlands parkettslipningsservice kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post.

Värmlands parkettslipningsservice behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Uppgifter om dig används och sparas så länge det behövs för något av de syften vi använder uppgifterna för. Om du vill veta mer eller begära att vi tar bort uppgifter om dig i förtid är du välkommen att kontakta oss.

Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter. Kontakta oss.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till vår Kundservice.

Du når vår Kundservice på

info@varmlandsparkettslipningsservice.se

Ruud Lensvelt
Motjärnshyttan 23
683 91 Hagfors (Värmland)

070 5853 528

alla dagar från 8.00 till 18.00
Företaget innehar F-Skattsedel.